Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Voorwaarden samen reizen versoepeld

Vanaf 1 juli is samen reizen in de bedrijfsbus onder de volgende voorwaarden toegestaan:

  • Samen reizen moet gebeuren volgens een reserveringssysteem. Dit kan worden ingevuld door het samen reizen centraal te plannen. Niet-ingeplande collega’s kunnen niet meereizen. Dit is nodig om achteraf na te kunnen gaan welke werknemers met elkaar nauw in contact zijn geweest.
  • Bij instappen vindt er een gezondheidscheck plaats. Bij (milde) verkoudheidsklachten is samen reizen niet toegestaan. Werknemers met klachten blijven thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.
  • Alle inzittenden moeten een niet-medisch mondmasker dragen.

Deze voorwaarden gelden voor al het bedrijfsmatig vervoer, dus ook carpoolen in je privéauto en andere vormen van woon-werkverkeer (niet voor het OV).

Het protocol 'Samen veilig doorwerken' en andere kennisproducten van de helpdesk worden hierop zo spoedig mogelijk aangepast.