Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Update: thuiswerkadvies en mondkapjes

Verdere versoepelingen zorgen voor enige aanpassingen in het protocol, veelgestelde vragen en posters. Hier werkt de helpdesk aan. Alvast een overzicht van de wijzigingen:

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten opnieuw versoepelingen door te voeren per 23 maart. De helpdesk verwerkt deze in het protocol, de veelgestelde vragen en posters. Voor de bouw- en technieksectoren zijn de volgende wijzigingen en adviezen van belang:

 • Houd rekening met werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid, ook zij moeten veilig kunnen werken. Blijf ook rekening houden met kwetsbare bewoners. De 1,5 meter blijft de veilige afstand, draag zo nodig een mondkapje.
 • Het huidige thuiswerkadvies vervalt. De overheid adviseert het hybride werken voort te zetten.
 • Het verplichte mondkapje in het OV en bij het samenreizen vervalt. 
 • Reis je Nederland in vanuit landen van de EU/Schengen, dan heb je geen test-, herstel- of vaccinatiebewijs meer nodig. Dit geldt ook voor EU-burgers die vanuit andere landen naar Nederland reizen. Bewaar je app voor toegang in het buitenland. 
Onderstaande maatregelen om besmettingen te voorkomen, blijven belangrijk:

 • Leef gezond!
 • Haal je vaccinaties en boosterprik.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en doe een (zelf)test. Positieve test? Blijf 5-10 dagen in isolatie.
 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • De 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Draag zo nodig een mondkapje.
 • Zorg voor frisse lucht en ventileer binnenruimtes.