Voor veilig en gezond doorwerken Laatste nieuws: quarantaine per 1/12

Update protocol versie 10

De overheid heeft de maatregelen voor grenswerkers in quarantaine en de lijst met vitale processen aangepast. Deze wijzigingen zijn nu ook in het protocol 'Samen veilig doorwerken' voor sectoren Bouw & Techniek opgenomen. Open het protocol en neem een kijkje in het wijzigingenoverzicht van 16 november jl.