Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Samenwerken maakt veel mogelijk

De Bouw en Techniek zijn bij uitstek sectoren die het mogelijk maken dat vitale processen door kunnen gaan. Zonder deze sectoren geen broodnodige netwerken, verwarming, riolering en andere essentiële systemen. Daarom hebben zowel werkgevers- als werknemersorganisaties de handen ineengeslagen tijdens de eerste intelligente lockdown. Het doel was helder. We doen dit veilig én we doen dit samen!

Samen veilig doorwerken
Er moest namelijk snel een antwoord komen op de centrale vraag: Hoe kunnen we veilig werken, zodat we niet besmet raken en we elkaar en onze klanten niet besmetten? De partijen bundelden hun krachten en vertaalden in een samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken de RIVM-richtlijnen naar het werkbare protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Zo waren de afspraken voor iedereen in één klap duidelijk.

Daarnaast wilden de partijen ook graag een informatiecentrum beschikbaar hebben voor de sectoren. Gelijk met de publicatie van het protocol is daarom deze ‘Helpdesk Corona Bouw & Techniek’ opgericht. Via de website geven arbospecialisten van Volandis en ArboTechniek, zoals arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en veiligheidskundigen, dagelijks advies en handvatten aan werkgevers en werknemers in de Bouw en Techniek. Deels door het protocol, voorlichtingsmateriaal en veelgestelde vragen. Maar bovenal door vragen te beantwoorden van werkgevers, werknemers, opdrachtgevers, zzp-ers, familieleden en bewoners via telefoon, e-mail en chat.

Bitterzoet jubileum
Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en ‘viert’ de corona-helpdesk straks haar tweede jubileum. Geen jubileum om uitgebreid te vieren, maar wel een jubileum om bij stil te staan. Want wat zijn er mooie, praktische stappen gezet de afgelopen 2 jaar! Het doel van de helpdesk is nog hetzelfde als de eerste dag. De bouw- en technieksector snel voorzien van de juiste en actuele informatie op het gebied van veilig doorbouwen tijdens de coronacrisis. Bijvoorbeeld door het delen van de meest recente corona protocollen, adviezen van deskundigen, nieuwsberichten, een zeer uitgebreide FAQ (met 111 vragen & antwoorden) en het actief informeren door het organiseren van een webinar en online kennissessies. Daarnaast fungeert de helpdesk ook als een meldpunt voor klachten.Van vraag tot beleid
Sinds de oprichting van de helpdesk hebben ruim 96.000 bezoekers de website bezocht en de helpdesk benaderd via e-mail, telefoon en chat. Maar om wat voor vragen gaat dit nu precies? In bovenstaand overzicht vind je de top 5 van de meest gestelde vragen. Deze vragen bleken een belangrijke informatiebron om te ontdekken wat er leeft in de sector. Zo leidden de vele vragen tot een specificering van het protocol, maar ook tot het opstellen van meer hulpmiddelen als webinars, presentaties, toolboxen en posters voor in de bouwkeet.

De Helpdesk werd echter niet alleen goed gevonden voor het stellen van vragen. Ook van de mogelijkheid tot het downloaden van handige informatie en documenten die veilig (samen) doorwerken in de Bouw en Techniek ondersteunen werd gretig gebruik gemaakt. Maar liefst 99.850 keer werd er op de download-button gedrukt.

Voorbeeld voor andere sectoren
Is deze bundeling van krachten ook nuttig in andere sectoren? Jazeker! Niemand is erbij gebaat als de aanpak en werkwijze per organisatie verschillen. Dit geeft alleen maar extra onzekerheid in een tijd waar onzekerheid al zo’n grote rol speelt. Het advies van de partijen in de Bouw en Techniek is dan ook helder. Bundel de krachten, maak afspraken over veilig werken en wees duidelijk naar de achterban. Alleen dan kunnen we veilig samen doorwerken in coronatijd.

Ondersteuning helpdesk
De helpdesk is mogelijk gemaakt door: Aannemersfederatie Nederland, ArboTechniek, Koninklijke Bouwend Nederland, CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen, FNV Metaal, Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, Koninklijke Onderhoud NL, Techniek Nederland, Volandis en Wij Techniek.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de helpdesk via 085 - 080 1544.