Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Samen Nederland openhouden (18 okt.)

Nu het coronavirus weer opleeft, moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het protocol voor de sectoren Bouw & Techniek geeft adviezen en maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in onze sectoren te beperken. Het in augustus gepubliceerde Corona Sectorplan Bouw & Techniek geeft duidelijkheid welke maatregelen we gaan nemen als het aantal besmettingen blijft toenemen.

Het sectorplan is opgedeeld in 4 scenario’s: verkoudheid, griep+, continue strijd en worst case. Dit is gebaseerd op de terminologie die de overheid destijds gebruikte. Inmiddels heeft de overheid maatregelenladders gepubliceerd voor de sectoren die in het verleden op slot gingen. In deze ladders wordt niet meer gesproken over de vier bovenstaande scenario’s. De helpdesk herziet momenteel de in het sectorplan en protocol gebruikte terminologie. Inhoudelijk worden de maatregelen en adviezen niet aangepast.

Nieuw is ook de coronathermometer. Deze thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. Op basis van de thermometer beslist het kabinet of er in de sectoren opgeschaald moet worden op de maatregelenladder. Zodra onze sectoren moeten gaan opschalen (of afschalen) publiceren wij dat direct op deze website onder Nieuws. Of volg ons via LinkedIn of Facebook.

De basisadviezen blijven natuurlijk van groot belang om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.