Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Nieuwe Arbocatalogus Coronapreventie Installatie & Isolatie

De nieuwe ‘Arbocatalogus Corona-preventie in de installatie- en isolatiebranches’ geeft praktische richtlijnen om veilig te werken in de installatie- en isolatiebranche. De basis van de catalogus is het protocol Samen veilig doorwerken, dat sinds het begin van de coronacrisis wordt gehanteerd. Met het document wordt duidelijkheid gegeven over het voorkomen van coronabesmettingen op de werkvloer. De Arbocatalogus is te downloaden op de website van ArboTechniek.

Wijziging Arbobesluit
De Arbocatalogus Corona-preventie in de installatie- en isolatiebranches is een bekrachtiging van de afspraken die in het protocol Samen veilig doorwerken zijn gemaakt. Vanuit ArboTechniek is besloten de nieuwe catalogus te laten toetsen door de Inspectie SZW omdat het Arbobesluit door de coronacrisis op enkele belangrijke punten is gewijzigd. De Inspectie SZW handhaaft hier op, en zal in haar handhaving gebruikmaken van deze Arbocatalogus.

Concrete oplossingen
De nieuwe catalogus heeft als uitgangspunten:
• de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM;
• de arbeidshygiënische strategie en;
• het Protocol Samen veilig doorwerken.
Het doel van deze Arbocatalogus is om bedrijven in de installatie- en isolatiebranche te ondersteunen bij het voldoen aan de Arbowet. In het document worden concrete oplossingen geboden die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Eerder is de RI&E van ArboTechniek al aangevuld met een speciale coronamodule. Deze vind je hier op de website van de helpdesk.