Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Nieuw: protocol + sectorplan (30 aug.)

Het protocol is aangepast op 30 augustus jl. Niet omdat ontwikkelingen rondom het coronavirus hiertoe aanleiding geven, maar het protocol is nu gebaseerd op het nieuwe sectorplan. In dit plan staan alle preventieve maatregelen voor de Bouw & Techniek gerangschikt onder de vier coronascenario's van de Nederlandse overheid. Het protocol is hierop aangepast. De nieuwste versie 24 met coronascenario 1 'Verkoudheid' vind je hier

Scenario's
De scenario's zijn ingedeeld op volgorde van ernst:
  1. verkoudheid
  2. griep+
  3. continue strijd
  4. worst case

Het scenario dat van kracht is, bepaalt de maatregelen die gelden voor de Bouw & Techniek.
Het Corona Sectorplan Bouw & Techniek biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten en alle werkenden in de bouw-, techniek- en installatiesector over veilig werken tijdens de coronapandemie. Dit plan is bedoeld als leidraad voor de veilige uitvoering van werkzaamheden in de bouw en techniek. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de situatie daarom vraagt. Hiervoor is de Helpdesk Corona Bouw & Techniek ingericht. Vragen? Stel ze aan de helpdesk.

Bronaanpak
Het sectorplan is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie ofwel de bronaanpak. Deze keuze
zorgt voor een minimaal beroep op de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Uitzondering
zijn bijzondere situaties, zoals werk in zorginstellingen. Als eerste neem je maatregelen om werk in
een omgeving met besmettingsrisico’s te voorkomen. Als dat niet mogelijk is, neem je technische en
organisatorische maatregelen om besmetting te voorkomen. Tot slot zijn er specifieke situaties
waarbij je alsnog persoonlijke beschermingsmiddelen moet gebruiken.

Een veilige en gezonde werkplek voor iedereen
Het is ieders verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan en veilig door te
kunnen werken. Dat vraagt om goed en verantwoord samenwerken met extra aandacht voor
kwetsbare mensen. Wij hopen dat iedereen de richtlijnen uit het sectorplan zal naleven. Ga met
elkaar in gesprek bij werksituaties waarin dat lastig is. Corrigeer elkaar zo nodig. Zoek samen naar
een passende oplossing.

Wat kun je zelf doen?
Een optimale gezondheid helpt infecties voorkomen. Mocht je toch ziek worden, dan is de kans
groter dat de ernst van de gezondheidsklachten beperkt blijven en je sneller herstelt. Zorg dus goed
voor jezelf. Blijf lichamelijk en mentaal fit. Lees verder op www.helpdeskcorona-bt.nl/gezondheid.