Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Mag ik als werkgever vaccinaties verplicht stellen?

Nee, een werkgever mag dat niet. Iedere werknemer in ons land is vrij om daar wel of niet voor te kiezen. En iedere werknemer heeft ook recht op privacy.

We raden opdrachtgevers aan daar rekening mee te houden. Het is niet werkbaar om maatregelen verplicht te stellen die een werkgever niet kan uitvoeren. In de Bouw en Techniek zijn andere preventieve maatregelen mogelijk om besmettingen te voorkomen. Die staan beschreven in het protocol 'Samen veilig doorwerken'. Deze maatregelen zijn minder ingrijpend dan een verplichte vaccinatie. Dat dit werkt is in twee coronajaren bewezen.

Een werkgever heeft een zorgplicht, waarbij extra aandacht nodig is voor kwetsbare werknemers en bezoekers. De werkgever moet zich hierbij laten bijstaan door deskundigen. De bedrijfsarts mag naar vaccinaties en andere medische gegevens vragen. Zo nodig adviseert de bedrijfsarts de werknemer en werkgever als extra preventieve maatregelen verstandig zijn.

Meer informatie over toegangscontrole op het werk lees je in dit nieuwsbericht.