Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Hoe blijf je veilig samen doorwerken?

De bouw en techniek hebben vanaf het begin van de coronapandemie veilig doorgewerkt. We staan voor een volgende uitdaging. Het aantal besmettingen is hard opgelopen. We willen veilig blijven doorwerken. Dat kan alleen als we ons met zijn allen aan de regels van de bouw en techniek houden. Spreek elkaar daarop aan. Draag geen besmetting aan een ander over.

De bestaande preventieve maatregelen hebben in de praktijk hun nut bewezen. We zetten ze hier voor je op een rij:

Bronaanpak

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent.
 • Wacht thuis op de uitslag van je test.
 • Blijf bij een positieve test minstens een week thuis vanaf het begin van je klachten.
 • Blijf in (thuis)quarantaine bij een positief geteste huisgenoot of een ander nauw contact.
 • Reis zoveel mogelijk alleen naar het werk, of alleen met je vaste maat.
 • Volg de instructies op van de GGD en de App CoronaMelder.
 • Houd je aan de richtlijnen voor internationale reizen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Leefregels en werkorganisatie

 • Houd 1,5 meter afstand, geef elkaar werkruimte.
 • Wees extra voorzichtig als je een kwetsbare gezondheid hebt of niet bent gevaccineerd.
 • Zet het werkgebied zodanig af dat omstanders minstens op 1,5 meter afstand blijven.
 • Pas het aantal bezoekers aan op de ruimte in de winkel of showroom.
 • Maak veilige werkafspraken met bewoners voordat je het werk start.
 • Pauzeer op 1,5 meter afstand van elkaar, zo nodig in groepjes.
 • Draag een mondkapje in het OV en bij meer dan twee inzittenden in de bedrijfsbus.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen met water en zeep.
 • Nies en hoest in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
 • Raak je gezicht niet of zo min mogelijk aan als je met elkaar samenwerkt.
 • Draag zo nodig een mondkapje als 1,5 meter onderlinge afstand echt niet gewaarborgd kan worden.
 • Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.
 • Maak regelmatig schoon met water en een ontvettend schoonmaakmiddel of met schoonmaakdoekjes.
 • Gebruik geen airco- of verwarmingsunit met recirculatie van lucht.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een mond- of halfgelaatsmasker met FFP2/FFP3-filter bij risicovol werk in zorglocaties.
 • Draag zo nodig bij dat werk ook handschoenen, een veiligheidsbril of spatscherm en een schort.

Vaccinatie

 • Met een coronavaccinatie bescherm je jezelf en verminder je de kans dat je een ander besmet.
Alle maatregelen die veilig doorwerken in de sectoren Bouw en Techniek mogelijk maken, zijn opgenomen in de nieuwste versie van het protocol 'Samen veilig doorwerken'.

Meer informatie
Heb je een vraag? Bekijk de pagina met veelgestelde vragen. Heb je een persoonlijke, preventieve vraag, kijk dan eens op thuisarts.nl. Vraag zo nodig advies aan je huisarts of bedrijfsarts.