Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Het protocol schrijft water en zeep voor in plaats van desinfectiemiddelen

Het huidige coronavirus heeft een vetlaagje dat kapot gaat door goed ontvettende middelen, zoals zeep en allesreiniger. Dit is bij het handen wassen en schoonmaken dus voldoende. Het is goed om te weten dat desinfectiemiddelen geen vuil van oppervlakten of handen kunnen halen. Desinfectiemiddelen kunnen daarom nooit in plaats van zeep/allesreiniger gebruikt worden, alleen als aanvulling.

Het gebruik van desinfectiemiddelen buiten de zorg, wordt om drie redenen afgeraden.

  1. Desinfectiemiddelen doden ook goede micro-organismen. Desinfectiemiddelen maken geen onderscheid. Zij doden niet alleen het coronavirus, maar ook goede bacteriën die jou beschermen tegen ziektekiemen. Bovendien beschadigen desinfectiemiddelen de huid, waardoor schadelijke stoffen en micro-organismen makkelijker je huid binnendringen.
  2. Overmatig gebruik van desinfectiemiddelen kan leiden tot resistentie: ze helpen niet meer. En niet alleen resistentie tegen die desinfectiemiddelen zelf, ook tegen antibiotica. De Gezondheidsraad raadde daarom al in 2016 het gebruik door consumenten van desinfectiemiddelen af.
  3. Desinfectiemiddelen bevatten in de meeste gevallen minimaal 70 procent ethanol; dat wat wij in de volksmond alcohol noemen. Ethanol kan opgenomen worden door de huid, via inademing van damp en (buiten het werk) via inslikken. Ethanol heeft negatieve effecten op de hersenen en het zenuwstelsel (coördinatiestoornissen, bewustzijnsdaling, verminderd spraakvermogen). Op langere termijn kan het ook leiden tot ernstige hersenaandoeningen, orgaanziekten en verschillende vormen van kanker. Omdat ethanol op de lijst van kankerverwekkende stoffen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat, mag een bedrijf dit alleen gebruiken als het niet anders kan. Bovendien moet het bedrijf dan aparte registraties bijhouden.

Ook het vaak wassen van je handen met zeep is belastend voor de huid. Het is daarom aan te raden om je handen regelmatig in te smeren met een verzorgende crème, zoals vaseline. Doe dit in ieder geval aan het begin en eind van de dag.