Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Besmettingen lopen op (23 juni)

Nu het coronavirus oplaait, is het nog belangrijker dat we ons houden aan de volgende maatregelen en adviezen:

• Klachten? Blijf thuis en doe een (zelf)test.
• Positieve (zelf)test? Blijf minimaal 5 dagen thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent.
• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.
• Advies vaccinaties en boosters.

Het protocol voor de bouw- en technieksectoren ‘Samen veilig doorwerken’ krijgt een beperkte update. De sectoren die tijdens corona volledig op slot zijn gegaan (o.a. horeca, detailhandel, cultuur), zijn bezig met eigen sectorplannen met mogelijke maatregelen die kunnen worden ingezet als het virus weer oplaait.