Voor veilig en gezond doorwerken Altijd up-to-date met de helpdesk, klik hier

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Update persconferentie 13 april

De persconferentie op 13 april geeft geen aanleiding tot het het wijzigen van het protocol en andere adviezen betreffende het veilig doorwerken tijdens corona in de bouw- en technieksector.  Er is één versoepeling: de buitenschoolse opvang kan vanaf maandag 19 april weer open. De helpdesk houdt de (andere) ontwikkelingen en de volgende persconferentie nauwlettend in de gaten.Uiteraard blijft het van groot belang onszelf aan de maatregelen te houden. Immers, niemand wil de bouw op slot!
Lees meer Lees meer over Update persconferentie 13 april

Wat kan ik met een Corona zelftest?

Je vermindert met vaak testen de kans dat je een ander besmet. De Corona zelftest is een antigeensneltest voor eigen gebruik zonder medisch toezicht. De test is niet bedoeld om uit quarantaine te gaan of een evenement te bezoeken. Je kunt de test kopen bij de apotheek of drogist. De handleiding zit erbij. Je neemt thuis met een kort wattenstokje een beetje slijm uit je neus. Daarmee voer je de test uit. Meer info lees je in de informatiefolder.
Lees meer Lees meer over Wat kan ik met een Corona zelftest?

Werken in Duitsland vanaf 6 april

Werk of woon je over de grens in Duitsland en ga je minimaal eens per week de grens over, dan gelden er vanaf dinsdag 6 april nieuwe maatregelen:1. Je hebt een aanmeld-verplichting; de aanmeldverplichting is er niet als je op doorreis bent of korter dan 24 uur in Duitsland verblijft. Dit geldt dus voor dagelijks grensverkeer.2. Je moet een negatief testresultaat kunnen overhandigen.Net als hiervoor heb je als grenswerker geen quarantaineplicht. Meer informatie vind je op de website van grenzinfo.eu.
Lees meer Lees meer over Werken in Duitsland vanaf 6 april

Eén jaar helpdesk

Eén jaar een corona-helpdesk, het is een beetje als het vieren van je 40e verjaardag. Je geniet van de taart, maar toch doet het ook pijn. Dit jubileum vieren we dan ook niet, maar we staan vandaag wel even stil bij de fantastische samenwerking en de resultaten in het afgelopen jaar.
Lees meer Lees meer over Eén jaar helpdesk

Derde golf? Verdedig je met je bedrijfsarts en arbodienst

Je beperkt het doorgeven van besmettingen op het werk door het virus tegen veel hindernissen aan te laten lopen. De basisregels ken je inmiddels wel. Je werkt thuis als het kan. Heb je klachten, dan ga je niet naar het werk en laat je je testen. Je gaat in quarantaine als dat nodig is. Je houdt op het werk in de bouw en techniek zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Toch kan iemand besmet raken, op het werk of elders. Wat moet je dan doen? Kun je de preventie op het werk verbeteren met sneltesten?   Ondersteuning van A tot ZDe testmogelijkheden zijn verruimd en het Ministerie van SZW vergoedt een deel van de sneltest kosten van werkgevers. De voorwaarden hiervoor lees je verderop in dit artikel. Heb je een werknemer die positief is getest op het coronavirus? Dan loont het om snel contact op te nemen met de bedrijfsarts van je arbodienst. Die kan de positief geteste werknemer uitvragen en nagaan of andere werknemers risico op besmetting hebben gelopen. Zo nodig adviseert de bedrijfsarts maatregelen om nieuwe besmettingen te voorkomen. Bijvoorbeeld strakkere hygiëne, beter naleven van de basisregels, quarantaine en testen van werknemers. Kunnen je werknemers niet thuis werken en de 1,5 meter afstand niet altijd aanhouden? Ook daarbij kan de bedrijfsarts je helpen om de preventie optimaal te krijgen. Preventief testen is mogelijk als aanvulling op de basisregels. Kortom, de arbodienst ondersteunt jou van A tot Z. In de tabel vind je per arbodienst de mogelijkheden voor maatwerk. Klik op de naam van de arbodienst voor extra informatie over hun Corona dienstverlening. Arbo Unie Diensten: spreekuur bedrijfsarts, advies aan werkgever, uitvoering sneltest, nazorg bij een positieve test Eigen locaties afname sneltesten: Botlek, Geleen en één mobiel team Kosten sneltesten: vergoedingsregeling overheid is mogelijk Testpartner: In overleg ArboNed Diensten: spreekuur bedrijfsarts, advies aan werkgever Locaties afname sneltesten: zie testpartners Testpartners: Meditel en Covid Sneltest Service Nazorg bij een positieve test: via arts testpartner Kosten sneltesten: tarieven testpartners, beperkte vergoeding. Richting Diensten: spreekuur bedrijfsarts, advies aan werkgever, uitvoering sneltest, nazorg bij een positieve test Locaties afname sneltesten: op verzoek op locatie Testpartner: Triple Dynamixs Kosten sneltesten: vergoedingsregeling overheid is mogelijk Bouw & Gezond Diensten: spreekuur bedrijfsarts, advies aan werkgever, nazorg bij een positieve test Locaties afname sneltesten: geen Testpartners: ja, in overleg Kosten sneltesten: tarieven testpartners, beperkte vergoeding. Vechtstad Consultancy Diensten: spreekuur bedrijfsarts, advies aan werkgever, nazorg bij een positieve test Locaties afname sneltesten: geen Testpartners: ja, in overleg Kosten sneltesten: tarieven testpartners, beperkte vergoeding Ruimere testmogelijkhedenDe gratis testmogelijkheden bij de GGD zijn flink verruimd. Je kunt je direct laten testen als een huisgenoot of een nauw contact positief is getest. Of op de 5e dag als je in dezelfde ruimte hebt gewerkt met een collega die positief is getest. De antigeen sneltesten zijn voortaan ook te gebruiken voor het testen van mensen die nog geen klachten hebben. Je ontvangt de uitslag na ongeveer 30 minuten. Werknemers die positief testen gaan direct in isolatie. Daarmee voorkom je nieuwe besmettingen. De PCR-coronatest moet naar het lab voor analyse. Je krijgt pas 12 tot 24 uur later de uitslag. De antigeen sneltest is echter minder gevoelig dan de PCR-coronatest. Ze zijn daardoor niet voor iedereen en alle werksituaties geschikt. De arts van de GGD, de huisarts of bedrijfsarts zijn verantwoordelijk om de juiste afweging te maken. Vergoeding kosten antigeen sneltestenHet Ministerie van SZW betaalt een deel van de kosten van de coronatesten die de arbodiensten uitvoeren. Hiervoor bestaan twee regelingen:Testen van werknemers met klachten en risicocontactenHet Ministerie vergoedt aan de arbodienst € 61,06 per uitgevoerde sneltest voor logistiek, personeel en testlocatie. Enkele arbodiensten hebben hiervoor een contract afgesloten. De Rijksoverheid heeft de regeling voor nieuwe inschrijvers per 19 maart 2021 ingetrokken. De GGD heeft voor deze groep werknemers voldoende capaciteit. Tot 31 juli 2021 kunnen de arbodiensten deze dienstenverlening vergoed krijgen. Hierbij gelden voorwaarden. Belangrijke onderdelen zijn: De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor het testbeleid en de zorgverlening. Hierin kan de bedrijfsarts samenwerken met de GGD en huisartsen. De testen worden ingezet volgens het testbeleid van het RIVM. Dat houdt in dat de testen mogelijk zijn bij klachten, een melding vanuit de App Coronamelder, mensen die naar voren komen uit bron- en contactonderzoek en voor het indammen van een uitbraak. De privacy is goed en veilig geregeld. De arbodienst meldt positieve testen aan de GGD. De bedrijfsarts levert nazorg aan positief geteste werknemers. Preventief testen van werknemers zonder klachtenOp 25 maart 2021 heeft de Rijksoverheid een nieuwe regeling opengesteld voor artsen en arbodiensten. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die werknemers preventief en herhaald willen laten testen als thuis werken geen optie is en de 1,5 meter afstand niet altijd te handhaven valt. Het Ministerie betaalt tot 31 mei 2021 een tegemoetkoming van € 20 per uitgevoerde antigeen sneltest of begeleide zelftest. Ook bij deze regeling gelden voorwaarden: De Rijksoverheid adviseert twee keer per week te testen. De werkgever vraagt de testen aan bij de arts of arbodienst. De arts van het testbedrijf of de bedrijfsarts van de arbodienst zijn verantwoordelijk voor het testbeleid en de zorgverlening. Deelname aan de test is voor de werknemer vrijwillig. De privacy is goed en veilig geregeld. De arts of arbodienst meldt positieve testen aan de GGD. Corona dienstverlening arbodiensten in de bouw en techniekVolandis vergoedt op basis van cao-regelingen de kosten van preventieve spreekuren voor werknemers die vallen onder de cao’s Bouw & Infra en Afbouw. Hierbij geldt als voorwaarde dat de door de werkgever geselecteerde arbodienst een contract met Volandis heeft afgesloten. De techniek kent zo’n cao-regeling niet. Ondersteuning bij ziekteverzuim is voor rekening van de werkgever. Heb je als werkgever een verzekering voor de loondoorbetaling bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, dan zit aanvullende zorg op advies van de bedrijfsarts regelmatig in je verzekeringspakket. Soms geldt dat ook voor preventieve diensten. Vergeet tot slot de collectieve zorgverzekering of de bedrijfszorgverzekering niet. De mogelijkheden die daarin zitten blijven vaak onbenut op de plank liggen. Opties zijn bijvoorbeeld bedrijfsfysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk of psychologische ondersteuning. Helpdesk Corona bouw en techniekWil je meer informatie over thuis blijven en testen? Bekijk de veelgestelde vragen in de rubrieken ‘Klachten, thuis blijven en testen’ en ‘Besmet, nauw contact en testen’.
Lees meer Lees meer over Derde golf? Verdedig je met je bedrijfsarts en arbodienst

Klachten na corona

Veel mensen ervaren een infectie met het coronavirus als een stevige griep. Je hebt wat tijd nodig om je weer fit te voelen na één tot twee weken ziek te zijn geweest. Het herstel kan op en neer gaan. Je hoofd wil meer dan wat je lijf aan inspanningen kan verdragen. Bij ongeveer tien procent van de werknemers duurt het herstel na COVID-19 langer dan zes weken. Ook als je niet in het ziekenhuis hebt gelegen. Kenmerkende klachten zijn onder andere forse vermoeidheid, spierpijn, gebrek aan energie, kortademigheid, angst en concentratieproblemen. Herken je deze klachten? Vraag hulp aan je huisarts, bedrijfsarts of fysiotherapeutZie voor meer info de folder van Vechtstad Consultancy of check die nieuwe categorie FAQ's: COVID-19, herstel en nazorg.
Lees meer Lees meer over Klachten na corona