Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Gezondheid

Een optimale gezondheid helpt infecties voorkomen. En mocht je toch ziek worden, dan is de kans groter dat de ernst van de gezondheidsklachten beperkt blijft en je sneller herstelt. Zorg dus goed voor jezelf, blijf lichamelijk en mentaal fit!

Enkele tips voor een gezonde leefstijl:

 • Sport, beweeg of werk voldoende actief.
 • Houd je gewicht gezond (BMI tot 25). Heb je overgewicht, werk dan naar een lager gewicht toe.
 • Bespreek werkdruk en -stress met je collega's en leidinggevende. Zoek samen naar oplossingen en verbeteringen. Blijf elkaar steunen.
 • Rook niet of stop met roken.
 • Haal je vaccinaties en boosterprikken op basis van het advies van de Rijksoverheid.

Hoe staat het met je gezondheid?
Neem deel aan het PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) of PMO (preventief medisch onderzoek) van jouw bedrijf of sector. Daarmee krijg je inzicht in je gezondheid en advies om te werken aan verbetering. Iedere sector heeft zijn eigen invulling van het PAGO/PMO:

Kun je niet op korte termijn deelnemen aan een PAGO of PMO, dan is een sportmedisch onderzoek
voor sporters een goed alternatief.

Aanhoudende gezondheidsklachten na COVID-19
Niet iedereen herstelt binnen een paar weken van een infectie met het coronavirus. Het herstel van de conditie kan langer duren, met ups en downs. Blijven klachten drie maanden na de infectieaanhouden dan noemen we dit het ‘post-COVID syndroom’. Herstel is vaak mogelijk.

Belangrijke maatregelen voor een duurzaam herstel zijn:

 • Herstel de energiebalans (doe niet meer dan je aankunt).Voorkom overbelasten.
 • Doseer en varieer inspanningen, zowel mentaal als lichamelijk.
 • Neem voldoende rusttijd na belastingen.
 • Bouw je activiteiten langzaam op, zowel privé als werk.
 • Vraag advies aan de bedrijfsarts, maak een ‘plan van aanpak’ voor het herstel van de gezondheid en de werkhervatting.
 • Bied als werkgever maatwerk, op basis van het advies van de bedrijfsarts en de praktijkervaringen.