Voor veilig en gezond doorwerken Alle corona-informatie in een notendop

Helpdesk Corona Bouw & Techniek

Protocol

Klik hier voor de meest actuele versie van het protocol 'Samen veilig doorwerken'.

Vraag

Vraag over gezond en veilig doorwerken? Kijk bij de FAQ of neem contact op met de helpdesk.

Meld

Onopgeloste situatie op de werkvloer? Meld deze bij de helpdesk.

Deel

Goed voorbeeld van gezond en veilig doorwerken? Kijk bij inspiratie of deel dit met de helpdesk.

Het laatste nieuws (08-02-2023)

Samen Nederland openhouden (18 okt.)

Nu het coronavirus weer opleeft, moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het protocol voor de sectoren Bouw & Techniek geeft adviezen en maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in onze sectoren te beperken. Het in augustus gepubliceerde Corona Sectorplan Bouw & Techniek geeft duidelijkheid welke maatregelen we gaan nemen als het aantal besmettingen blijft toenemen.
Lees meer Lees meer over Samen Nederland openhouden (18 okt.)

Nieuw: protocol + sectorplan (30 aug.)

Het protocol is aangepast op 30 augustus jl. Niet omdat ontwikkelingen rondom het coronavirus hiertoe aanleiding geven, maar het protocol is nu gebaseerd op het nieuwe sectorplan. In dit plan staan alle preventieve maatregelen voor de Bouw & Techniek gerangschikt onder de vier coronascenario's van de Nederlandse overheid. Het protocol is hierop aangepast. De nieuwste versie 24 met coronascenario 1 'Verkoudheid' vind je hier. 
Lees meer Lees meer over Nieuw: protocol + sectorplan (30 aug.)

Besmettingen lopen op (23 juni)

Nu het coronavirus oplaait, is het nog belangrijker dat we ons houden aan de volgende maatregelen en adviezen:• Klachten? Blijf thuis en doe een (zelf)test.• Positieve (zelf)test? Blijf minimaal 5 dagen thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent.• Was vaak je handen.• Hoest en nies in je elleboog.• Zorg voor voldoende frisse lucht.• Advies vaccinaties en boosters.Het protocol voor de bouw- en technieksectoren ‘Samen veilig doorwerken’ krijgt een beperkte update. De sectoren die tijdens corona volledig op slot zijn gegaan (o.a. horeca, detailhandel, cultuur), zijn bezig met eigen sectorplannen met mogelijke maatregelen die kunnen worden ingezet als het virus weer oplaait.
Lees meer Lees meer over Besmettingen lopen op (23 juni)

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via:

Meer informatie over veilig doorwerken: